top of page

​燭光

DSC_0021.jpg

#燭光
​#幸福平安

人生不相見,動如參與商。今夕復何夕,共此燈燭光!

                                                                                 -杜甫-

點上燭光,點上希望,

我們在燭光前許願,

也在燭光中互相陪伴,

有時,也在燭光中等待燈亮。

#最近天氣冷注意保暖

#幸福平安

bottom of page